Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

n (General Fixes)
 
Các lĩnh vực con của thị giác máy tính bao gồm tái cấu trúc cảnh, dò tìm sự kiện, [[theo dõi video]], [[nhận diện bố cụ đối tượng]], học, chỉ mục, [[đánh giá chuyển động]] và [[phục hồi ảnh]].
 
== Các lĩnh vực liên quan ==
Các lĩnh vực liên quan của [[trí tuệ nhân tạo]] giải quyết các vấn đề như lên kế hoạch tự động hay các suy tính cho các hệ thống robot để dò đường ở một môi trường nào đó. Sự hiểu biết chi tiết của các môi trường này được yêu cầu để dò đường thông qua chúng. Thông tin về môi trường có thể được cung cấp bởi một hệ thống thị giác máy tính, hoạt động như các [[cảm biến]] và cung cấp thông tin mức độ cao về môi trường và robot.
 
== Xem thêm ==