Quenhitran

Gia nhập ngày 6 tháng 12 năm 2011
n
Đã khóa “Thành viên:Quenhitran” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 123.20.34.224 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Quenhitran)
n (Đã khóa “Thành viên:Quenhitran” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
27.855

lần sửa đổi