Khác biệt giữa các bản “Khối Thịnh vượng chung Anh”

n
Tập tin Flag_commonwealth.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: Derivative of non-free content: Deleted three times before: […
n
n (Tập tin Flag_commonwealth.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: Derivative of non-free content: Deleted three times before: […)
{{Infobox Country
| name = Thịnh vượng chung các quốc gia
| image_flag = Flag commonwealth.jpg
| symbol_type = Logo
| image_symbol = Commonwealth of Nations logo.png
43.978

lần sửa đổi