Khác biệt giữa các bản “Hoàn Nhan Doãn Tế”

AlphamaEditor, Add categories, part of Category Project Executed time: 00:00:03.3901939 using AWB
(AlphamaEditor, Add categories, part of Category Project Executed time: 00:00:03.3901939 using AWB)
== Lên ngôi vua ==
 
Vào năm 1208, nông lịch ngày 20 thang 11, Kim Chương Tông lâm bệnh nặng mà không có con để nối dõi. Bấy giờ trong cung có hai phi tử Giả thị, Phạm thị đang mang thai nhưng chưa sanh nở. Nguyên phi Lý thị cùng Hoàng môn thị lang [[Lý Tân Hỉ]] bàn nhau, rồi triệu Bình chương chánh sự [[Hoàn Nhan Khuông]] vào triều, soạn di chiếu lập Vĩnh Tế lên ngôi<ref name="TTTTG158">''[[Tục tư trị thông giám]]'', [[:zh:s:續資治通鑑/卷158|quyển 158]]</ref>. Ngày [[29 tháng 12]] năm [[1108]]<ref>Academia Sinica - Chuyển hoán Trung Tây lịch</ref>, di chiếu hoàng thúc Vĩnh Tế tức vị hoàng đế. Trong di chiếu còn bảo về việc hai phi tử có mang, nếu như sinh con trai thì hãy lập làm thái tử.
 
Vệ vương Vĩnh Tế lên ngôi hoàng đế, lập Nguyên phi Đồ Đan thị làm Hoàng hậu. Vĩnh Tế bàn kế với Bình chương chánh sự [[Bộc Tán Đoan]] nói rằng Giả thị vốn phải sinh vào tháng 11 mà nay đã quá 3 tháng; còn Phạm thị phải sinh vào tháng giêng mà thai khí tổn thương, đến nay ngự y chẩn không thấy thai. Rồi bá cáo trong kinh ngoài trấn rằng Giả thị vốn không mang thai, Phạm thị bị sẩy thai, hai người bị bắt phải làm ni cô<ref name="KS13" /><ref name="TTTTG158" />. Bộc Tán Đoan sau đó được thăng làm Hữu Thừa tướng.
[[Thể loại:Vua nhà Kim]]
[[Thể loại:Vua bị giết]]
[[Thể loại:Hoàng đế từ Bắc Kinh]]