Khác biệt giữa các bản “Cấu trúc phân chia công việc”

n (AlphamaEditor, General Fixes)
== Quan niệm sai lầm ==
*Một bản Cấu trúc phân chia công việc (WBS) không phải là một danh mục công việc rời rạc. Thay vào đó, nó là bảng phân loại toàn diện về [[phạm vi dự án]].
*WBS là không phải là một bản kế hoạch dự án, hay bản tiến độ, cũng không phải một danh sách theo thứ tự thời gian (niên biểu).
*WBS không phải là một hệ thống phân cấp tổ chức, mặc dù nó có thể được sử dụng khi phân công trách nhiệm. Xem thêm: [[Ma trận phân công trách nhiệm]] (RACI) (còn được gọi là một ma trận nhân sự).
 
48.517

lần sửa đổi