Khác biệt giữa các bản “Adenozin triphotphat”

n (P.T.Đ đã đổi Adenosin triphosphat thành Adenosine triphosphat: Bán tên gốc)
}}
}}
'''ATP''' là phân tử mang [[năng lượng]], có chức năng vận chuyển năng lượng đến các nơi cần thiết chođể [[tế bào]] sử dụng. Chỉ có thông qua ATP, tế bào mới sử dụng được thế năng hóa học cất giấu trong cấu trúc phân tử hữu cơ. Cụ thể khi một phân tử [[glucose]] phân giải thành CO2 và nước, thì có 686kcal/mol được giải phóng. Ở ống nghiệm, năng lượng đó tỏa đi dưới dạng [[nhiệt năng]] mà chỉ có máy hơi nước mới có khả năng chuyển nhiệt thành công cơ học, còn trong tế bào thì không có khả năng đó.
Hóa năng được giải phóng trong tế bào sẽ được một cơ chế chuyển dịch thế năng hóa học, truyền dần từ phân tử này sang phân tử khác; nghĩa là năng lượng mà một phân tử mất đi sẽ được chuyển dịch sang cấu trúc hóa học của một phân tử khác do đó không chuyển thành nhiệt.
ATP tức adenosin triphosphat. Phân tử này có 3 phần: một cấu trúc vòng có các nguyên tử C, H và N được gọi là [[adenine]]; một phân tử đường 5 [[cacbon|carbon]] là [[ribose]] và 3 nhóm phosphat kế tiếp nhau nối vào chất đường. Phân tử ATP phân giải, nhả năng lượng như sau: với sự có mặt của nước, khi gãy liên kết giữa oxy với nguyên tử phospho (P) cuối cùng thì tách ra một phân tử phosphat vô cơ (Pi), còn lại là [[Adenosin Diphosphat]] ([[ADP]]) và có12kcal/mol được giải phóng.
Người dùng vô danh