Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hàm vectơ”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Vector-valued function”)
 
nKhông có tóm lược sửa đổi
Một hàm được định giá trị vectơ, cũng được gọi là '''hàm vectơ''', là một hàm toán học của một hoặc nhiều biến với miền giá trị của nó là một bộ của những vectơ đa chiều hoặc những vectơ chiều vô hạn. Đầu vào của một hàm định giá vectơ có thể là một vô hướng hoặc một vectơ. Chiều của miền xác định không được xác định bởi số chiều của miền giá trị.{{Cần giải thích|date=April 2017}}
 
== Ví dụ ==