Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

[[Tập tin:Nguyen Trai.jpg|nhỏ|phải|150px|Danh nhân văn hóa [[Nguyễn Trãi]]]]
[[Tập tin:Nguyễn Trường Tộ.jpg|nhỏ|phải|150px|Nguyễn Trường Tộ]]
* [[Nguyễn Nguyên Chẩn]],2 lần đỗ tiến sĩ * [[Nguyễn Bình]] (1541- ?), tiến sĩ cao tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam
* [[Nguyễn Quan Quang]], Trạng nguyên đầu tiên
* [[Nguyễn Công Hãng]], đại thần nhà Lê trung hưng
Người dùng vô danh