Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giáo hoàng Clêmentê”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
Có tất cả 14 '''Giáo hoàng''' lấy tông hiệu là '''Clêmentê'''.
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê I]] Thánh, (88–98)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê II]] (1046–1047)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê III]] (1187–1191)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê IV]] (1265–1268)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê V]] (1305–1314)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê VI]] (1342–1352)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê VII]] (1523–1534)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê VIII]] (1592–1605)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê IX]] (1667–1669)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê X]] (1670–1676)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XI]] (1700–1721)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XII]] (1730–1740)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XIII]] (1758–1769)
 
*[[Giáo hoàng Clêmentê XIV]] (1769–1774)
 
 
*[[Giáo hoàng đối lập Clêmentê III]] (1080–1085)
 
*[[Giáo hoàng đối lập Clêmentê VII]] (1378–1394), giáo hoàng tại Avignon đầu tiên
 
*[[Giáo hoàng đối lập Clêmentê VIII]]
 
{{Trang định hướng}}
 
[[Thể loại:Giáo hoàng|*]]
240.922

lần sửa đổi