Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Vũ”

không có tóm lược sửa đổi
(TT 1234 đã đổi Lưu Vũ thành Lưu Vũ (Lương vương))
 
Không có tóm lược sửa đổi
#đổi [['''Lưu Vũ''' có (Lươngthể vương)]]là:
* [[Lưu Vũ (Hoài Dương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Hoài Dương|nước Hoài Dương]] thời Tây Hán.
* [[Lưu Vũ (Lương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Lương (nước)|nước Lương]] thời Tây Hán, hiệu Lương Hiếu vương.
* [[Lưu Vũ (Thành Dương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Thành Dương|nước Thành Dương]] thời Tây Hán, hiệu Thành Dương Huệ vương.
* Lưu Vũ (劉武), quan viên [[Thục Hán]] thời [[Tam Quốc]], người Nghĩa Dương, Kinh châu, con út của [[Lưu Ung]], nổi danh cùng [[Phàn Kiến]], quan tới Thượng thư.
* [[Ô Lộ Cô]], tên Hán là [[Lưu Hổ]], thời Đường kỵ húy nên đổi thành Lưu Vũ (劉武), [[Hung Nô]] [[Thiết Phất]] bộ thủ lĩnh, sau truy thụy hiệu Hạ Cảnh Đế.
{{trang định hướng}}
[[Thể loại:Nhân vật chính trị Thục Hán]]