Lưu Vũ

trang định hướng Wikimedia

Lưu Vũ trong tiếng Việt có thể là:

Lưu Vũ hay Lưu Võ (giản thể: 刘武; phồn thể: 劉武; bính âm: Liú Wǔ) sửa

Lưu Vũ (giản thể: 刘宇; phồn thể: 劉宇; bính âm: Liú Yǔ) sửa

Lưu Vũ (giản thể: 刘雨; phồn thể: 劉雨; bính âm: Liú Yǔ): sửa

  • Lưu Vũ (học giả nhà Minh): người biên soạn "Giang Ninh huyện chí".
  • Lưu Vũ (sinh năm 1938) (zh): nhà Cổ văn tự học Trung Quốc, nguyên chủ nhiệm Phòng Cổ vật của Bảo tàng Cố Cung. Các tác phẩm của ông có: "Cố Cung thanh đồng khí", "Ân Chu Kim văn thành tập",...
  • Lưu Vũ (sinh năm 1955): nhà văn Trung Quốc, giáo sư khoa tiếng Trung Đại học Sư phạm Đông Bắc. Tác giả của "Nghệ thuật kinh nghiệm luận".

Lưu Vũ (giản thể: 刘禹; phồn thể: 劉禹; bính âm: Liú Yǔ) sửa

Khác sửa