Lưu Võ (Hoài Dương vương)

Lưu Võ (chữ Hán: 刘武) tức Hoài Dương vương (魯恭王), là tông thất, vua chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Hoài Dương vương Lưu Võ
淮阳王刘武
Vua chư hầu nhà Hán
Hoài Dương vương
Trị vì183 TCN-181 TCN
Hoài Dương Hoài vương Lưu Cường
Hoài Dương vương Lưu Võ (176 - 169 TCN)
Thông tin chung
Sinh
Trung Quốc
Mất180 TCN
Trung Quốc
Tên đầy đủ
Lưu Võ
Tước hiệuHoài Dương vương
Chính quyềnNhà Tây Hán
Thân phụHán Huệ Đế
Thân mẫuKhông rõ

Cuộc đờiSửa đổi

Lưu Võ là con trai của Hán Huệ Đế, sanh mẫu không rõ.

Huệ Đế băng hà, Lã Hậu lập Lưu Cung trở thành hoàng đế. Năm 184 TCN Lưu Cung đắc tội Lã Hậu, bị Lã Hậu phế rồi giết chết. Hằng San vương Lưu Hoằng đăng cơ, tức Hậu Thiếu Đế. Lưu Võ được phong thành Hồ Quan hầu, năm thứ năm (183 TCN) đổi thành Hoài Dương vương.

Năm thứ tám (180 TCN), Lã Hậu băng hà, Trần Bình, Châu Bột, Lưu Chương, Quán Anh, Liệt Hầu đã cùng với các đại thần và Tề vương Lưu Tương ra sức thanh toán gia tộc họ Lã [1]. Nói là các con của Huệ Đế đều có lai lịch không rõ ràng, chẳng biết có đúng là con ruột hay không. Sau khi diệt tận gia tộc họ , Hạ Hầu Anh tự mình đánh xe ngựa tới chỗ Lưu Hoằng, rồi tống khứ hắn vào Thiếu phủ mà giam cầm. Các anh em ruột của Lưu Hoằng là Lưu Thái, Lưu VõLưu Triều đều bị các đại thần giết chết diệt khẩu.[2]

Gia quyếnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Hán thư》Quyển 13, bảng dị tánh của các chư hầu vương.
  1. ^ Coi thêm tại Lã Hậu
  2. ^ Hán thư, quyển 13