Lương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Lương (nước))

Lương trong tiếng Việt có thể là:

Quốc gia sửa