Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

 
== Bản dịch tiếng Việt ==
* ''Tam quốc chí'', Bùi Thông dịch, Phạm Thành Long hiệu đính, Nhà xuất bản Văn học và Nhà sách Tri thức Trẻ, tháng 6/2016, 3 tập.<ref>[http://trithuctrebooks.com/chi-tiet/90.html Tam Quốc Chí] CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TRUYỀN THÔNG VN Số trang: 2750 Kích thước: 15,5*23,5. Ngày phát hành: 10/4/2017</ref>
Bố cục:
* Tập 1 gồm Lời giới thiệu (của Phạm Thành Long), Niên biểu, Thống kê các sự kiện chính, Tựa (của Võ Hoàng Giang), ''Ngụy thư'' từ quyển 1 đến Quyển 13, 744 trang. Kèm một bản đồ 4 trận đánh lớn (Quan độ, Xích Bích, Hồ Đình (Hào Đình), Kỳ Sơn năm 228).