Khác biệt giữa các bản “Vụ án phố Ôn Như Hầu”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 37980650 của Vitolimacardio (thảo luận) dời thông tin có nguồn (Bousquet), thêm thông tin không nguồn)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Vụ án phố [[Nguyễn Gia Thiều|Ôn Như Hầu]]''' là vụ án xảy ra tại [[Hà Nội]] năm 1946. [[Sở Công an Bắc Bộ]] điều tra và thu thập được nhiều chứng cứ, bao gồm các vũ khí, xác chết và phòng tra tấn tại trụ sở [[Việt Nam Quốc dân Đảng]], chứng tỏ tổ chức này âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]],<ref name="cand.com"/><ref>Phạm Văn Quyền (chủ biên). 60 năm Công an nhân dân Việt Nam. Nhà xuất bản Công an nhân dân. Hà Nội. 2006. Trang 105-106.</ref> từ đó đã lập '''Chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu''' phá vỡ âm mưu này.<ref name="60nam">Phạm Văn Quyền (chủ biên). 60 năm Công an nhân dân Việt Nam. Nhà xuất bản Công an nhân dân. 2006. trang 104.</ref>
 
Tuy nhiên [[Việt Nam Quốc dân Đảng]] và một số sử gia phương Tây cho rằng [[Việt Minh]] đã dùng hiện trường giả trong vụ việc này nhằm loại bỏ Việt Nam Quốc dân Đảng. Theo những người này, việc Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức bắt cóc và ám sát là có thực, nhưng họ không chôn xác chết trong trụ sở như Sở Công an Bắc Bộ đã phát hiện.<ref name="currey126"/><ref name="hoangvandao" />
 
==Lịch sử==
Người dùng vô danh