Khác biệt giữa các bản “Nậm Khắt (Mù Cang Chải)”

AlphamaEditor, thêm/xóa ref, Executed time: 00:00:04.6476855
(AlphamaEditor, thêm/xóa ref, Executed time: 00:00:04.6476855)
}}
{{coord| 21| 38| 11| N| 104| 10| 20| E| format=dms| display=title}}
'''Nậm Khắt''' là một phụ lưu cấp 1 của [[suối Chiến]], cấp 2 của [[sông Đà]], chảy ở huyện [[Mù Cang Chải]] tỉnh [[Yên Bái]] và huyện [[Mường La]] tỉnh [[Sơn La]], Việt Nam <ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref><ref name=Bd50>Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48-53 C & D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.</ref><ref name =nam1 group =note>Trong [[tiếng Thái]]-[[tiếng Tày |Tày]] "''Nậm''" có nghĩa là ''nước, sông, suối''.</ref>.
 
Nậm Khắt dài 26 &nbsp;km, có lưu vực 85 &nbsp;km<sup>2</sup> <ref name =tvpl-vbcp >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1989-QD-TTg-Danh-muc-luu-vuc-song-lien-tinh-113887.aspx Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh]. Thuvienphapluat, 2016. Truy cập 12/05/2018.</ref>.
 
== Dòng chảy ==
 
== Thủy điện ==
'''[[Thủy điện Nậm Khốt]]''' công suất lắp máy 14 MW, thi công 2007 - 2010, xây dựng trên dòng ''Nậm Khắt'' <ref name=Bd50/> (trong các văn liệu về thủy điện thì bị viết nhầm ra ''Nậm Khốt'') ở xã [[Ngọc Chiến]] huyện [[Mường La]], tỉnh Sơn La <ref name=laodong/><ref name =eec >[http://www.eec.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Amorbi-pulvinar-pulvinar-nisl-in-faucibus&catid=41%3Atin-tc&Itemid=80&lang=vi Dự án thủy điện Nậm Khốt vừa được đăng ký]. VNEEC, 2007. Truy cập 11/05/2018.</ref>.
 
[[Thủy điện Nậm Khốt]] cùng với [[Thủy điện Nậm Chiến 2]] có công suất lắp máy 32 MW, đặt ở xã [[Ngọc Chiến]], nhưng ở chính xã có hai thủy điện này thì đến năm 2014 dân chưa được cấp điện, và được gọi là "''Nghịch lý Ngọc Chiến''" <ref name =laodong>[http://laodong.com.vn/xa-hoi/son-la-xa-co-2-thuy-dien-18-ban-khong-co-dien-185751.bld Sơn La: Xã có 2 thủy điện, 18 bản không có điện(!?)]. Lao động, 13/03/2014. Truy cập 11/05/2018.</ref>.