Khác biệt giữa các bản “Blinkbox Music”

(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.8139209)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lịch sử ==
We7 ra mắt lần đầu trên danh nghĩa dịch vụ tải nhạc số vào tháng 6 năm 2007,<ref name="reglaunch">{{chú thích web |url=https://www.theregister.co.uk/2007/04/30/we7_music_downloads/ |title=The Register - 'Peter Gabriel takes sledgehammer to music downloads (again)'}}</ref><ref name="bbclaunch">{{chú thích web |url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6720261.stm |title=BBC News - 'Rock star pioneers free music site' | date = ngày 5 tháng 6 năm 2007 | accessdate = ngày 6 tháng 1 năm 2010}}</ref> với 3 triệu bài hát có sẵn đểcho việc [[stream]] từ khi ra mắt.<ref name="launch">{{chú thích web |url=http://www.pocket-lint.com/news/news.phtml/19101/20125/ad-supported-we7-launches-full-service.phtml|title=Pocket-lint.com - 'Ad Supported We7 Launches Full Service'}}</ref>
[[Tập tin:We7-logo-web (1).gif|thumb|Logo blinknbox music|logo của We7 đến năm 2013]]
We7 ra mắt lần đầu trên danh nghĩa dịch vụ tải nhạc vào tháng 6 năm 2007,<ref name="reglaunch">{{chú thích web |url=https://www.theregister.co.uk/2007/04/30/we7_music_downloads/ |title=The Register - 'Peter Gabriel takes sledgehammer to music downloads (again)'}}</ref><ref name="bbclaunch">{{chú thích web |url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6720261.stm |title=BBC News - 'Rock star pioneers free music site' | date = ngày 5 tháng 6 năm 2007 | accessdate = ngày 6 tháng 1 năm 2010}}</ref> với 3 triệu bài hát có sẵn để [[stream]] từ khi ra mắt.<ref name="launch">{{chú thích web |url=http://www.pocket-lint.com/news/news.phtml/19101/20125/ad-supported-we7-launches-full-service.phtml|title=Pocket-lint.com - 'Ad Supported We7 Launches Full Service'}}</ref>
 
Tháng 10 năm 2008, dịch vụ chuyển sang tập trung stream nhạc,<ref name="shiftfocus">{{chú thích web |url=http://musically.com/blog/2008/10/15/we7-shifts-focus-from-free-downloads-to-free-streams/ |title=Music Ally - 'We7 shifts focus from free downloads to free streams'}}</ref> trước đó có nội dung từ [[Sony BMG]],<ref>{{chú thích web|url=https://www.theguardian.com/technology/2008/mar/10/sony.netmusic|title=Sony joins We7 to make music free|first1=Richard|last1=Wray|first2=Owen|last2=Gibson|date=ngày 10 tháng 3 năm 2008|publisher=}}</ref> bao gồm việc thay đổi thiết kế tích hợp trình phát nhạc liên tục trong trang, cho phép nhạc vẫn tiếp tục được phát dù người dùng đang duyệt web.