Khác biệt giữa các bản “Lý An (nhà Minh)”

Trang mới: “Lý An (Hoa ngữ : 李安 (明朝)), người vùng Hoài Viễn, Bạng Phụ, Nam Kinh (ngày nay Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy), là một lãnh đạo q…”
n
(Trang mới: “Lý An (Hoa ngữ : 李安 (明朝)), người vùng Hoài Viễn, Bạng Phụ, Nam Kinh (ngày nay Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy), là một lãnh đạo q…”)
Lý An (Hoa ngữ : 李安 (明朝)), người vùng Hoài Viễn, Bạng Phụ, Nam Kinh (ngày nay Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy), là một lãnh đạo quân sự thời nhà Minh. Từng chỉ huy quân Minh tại Đại Việt, sau khi bại trận trở về ông bị giáng chức.
{{xóa|bài viết lịch sử không có bất kỳ nguồn nào để kiểm chứng. Nội dung bài Lý An (nhà Minh) tại DA Wikipedia tiếng TQ cho thấy bài viết này bịa đặt ngay từ tên cha nhân vật. Bài viết do IP phá hoại tạo ra, đề nghị cấm.}}
{{unreferenced|date=tháng 11 2013}}
{{thông tin nhân vật
| tên = Lý An
| hình =
| cỡ hình =
| chức vụ = tướng nhà Minh
| tại vị = ? - 1426
| hoàng tộc = Minh triều
| thân phụ = [[Lý Thủy Hạ]]
| thân mẫu = [[Trần Thị Ý]]
}}
'''Lý An''' ([[1399]]-[[1426]]) là tướng của nhà Minh, thất bại trước [[Doãn Nỗ]] và [[Trần Nguyên Hãn]].
== Tiểu sử ==
Theo sử sách Trung Quốc, ông cố Lý An là Lý Ngạn, người Tô Châu (Giang Tô). Lý Ngạn dời nhà về Quảng Tây, rồi lấy Trần Thị Vũ Ánh sinh ra Lý Mao. Lý Mao đỗ đầu ba kỳ Hương - Hội - Đình, được chọn làm quan, lấy Quách Thị Dụ Kinh sinh ra Lý Thủy Hạ và Lý Thủy Dung. Lý Thủy Hạ đỗ thứ hai khoa thi Hương - Hội, đỗ đầu kỳ thi Đình nên được phong làm Thừa tướng. Lý Thủy Hạ cáo quan, lấy Trần Thị Ý sinh ra Lý An, Lý Thủy Cao và Lý Liệu.
== Sự nghiệp quan tướng ==
 
== Xem thêm ==
* [[Phương Chính (nhà Minh)|Phương Chính]]
* [[Lương Minh]]
{{sơ khai tiểu sử}}