Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
:: {{ping|Haidanghaitien678}} Ý bạn là quy định nào? [[Wikipedia: Những gì không phải là Wikipedia]] phải không? [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 10:34, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:::{{ping|Iulamgiha}}Cái quy định gì đó bên en ấy. [[Thành viên:Haidanghaitien678|<span style="background-color:#4169E1;color:black;border-radius:4px;">&nbsp;NoName&nbsp;</span>]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Haidanghaitien678|<span style="background:#66CDAA;border-radius:3px;">Nhắn tin</span>]]</sup> 10:42, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:: {{ping|Haidanghaitien678}} Quy định nào của tiếng Việt chẳng dịch từ bên en. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 10:45, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
==Wikiquote==