Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

: Nếu cộng đồng này đã không biết vậy thì nó có hiệu lực với cộng đồng này không? Tại sao lại lấy nó ra để làm quy định cấm các thành viên khác? [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 10:14, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
Tại vì những quy định cũ đã được "đồng thuận", thể hiện qua việc bao nhiêu năm qua không có ai nêu ý kiến phản đối chúng, hoặc nếu phản đối thì cũng là thiểu số. Còn về cái "quy định" canvas của Thusinhviet thì ko có hiệu lực với cái cộng đồng này, do nó chả qua bỏ phiếu lẫn chưa có đồng thuận. Thành thử ra không được dùng "quy định canvas" để mà cấm thành viên. {{nbsp}}'''[[User:Khủng Long|<span style="font-size:93%"><font color="F38400">Khủng{{nbsp}}Long</font></span>]]{{nbsp}}[[User talk:Khủng Long|<span style="font-size:93%"><font color="green">(tám)</font></span>]]'''{{nbsp}}🌴🦕🦖{{nbsp}}-- 11:42, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:: Bạn có thể dẫn biểu quyết đồng thuận [[Wikipedia: Những gì không phải là Wikipedia]] ra đây được không? Nếu không thì tôi không tin đâu. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 11:48, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
@{{u|Thusinhviet}} cái "quy định canvas này" chả có tí hiệu lực gì ở đây, đơn giản do cộng đồng này chưa thảo luận rộng rãi để đạt được đồng thuận về nó. Với lý do cấm vì mời bỏ phiếu, Thusinhviet không dựa trên quy định nào có sẵn trên wiki này, cũng không dựa trên đồng thuận vì rõ ràng có thành viên không phản đối việc mời bỏ phiếu. {{nbsp}}'''[[User:Khủng Long|<span style="font-size:93%"><font color="F38400">Khủng{{nbsp}}Long</font></span>]]{{nbsp}}[[User talk:Khủng Long|<span style="font-size:93%"><font color="green">(tám)</font></span>]]'''{{nbsp}}🌴🦕🦖{{nbsp}}-- 07:56, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)