Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:{{u|AlleinStein}} Chúc bạn thực hiện thành công lời thề của mình, mà nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây cũng có người thắc mắc về lời thề này rồi thì phải ? <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 06:26, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:: Vâng tôi biết {{u|AlleinStein}} giỏi toán rồi, là nhân tài của cái wikipedia này, cái gì cũng biết, còn chúng tôi thì chẳng biết gì cả, phải không? Cái công thức toán tử AND/OR/XOR/NOR này của bạn tuy tôi chẳng hiểu nó là cái gì nhưng tôi hiểu được chỉ cần 1 người nhận thư mời nể mặt để đi bỏ phiếu thì coi như xong. Cuộc bỏ phiếu này không còn trong sáng nữa và đó là điều mà bạn mong đợi trong lòng đúng không? [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 06:38, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)
Trong [[Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc]] ghi rõ: Nếu một quy tắc ngăn không cho bạn nâng cao chất lượng hay duy trì Wikipedia, hãy bỏ qua nó. Bỏ qua mọi quy tắc là quy tắc đầu tiên của Wikipedia được xem xét. Vậy cấm thìđể duy trì sự trong sáng của Wikipedia này có gì là sai chứ? [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 06:55, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
===Hãy cởi mở, chào đón, và bao dung===