Khác biệt giữa các bản “Weber”

Trang mới: '''Weber''', kí hiệu '''Wb''', là đơn vị đo từ thông <math>\mathit{\Phi}</math> trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lí Đức Wilhelm Eduard Weber. :<ma...
(Trang mới: '''Weber''', kí hiệu '''Wb''', là đơn vị đo từ thông <math>\mathit{\Phi}</math> trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lí Đức Wilhelm Eduard Weber. :<ma...)
(Không có sự khác biệt)
437

lần sửa đổi