Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

#:Thứ nhất, về thời gian: Phải là thành viên tham gia đủ thời gian giống như thành viên có quyền biểu quyết vậy (3-4 tháng gì đó). Phải lâu một tý mới đáng gọi là "tin cậy"; thứ 2, phải tham gia sửa đổi vào bài viết, hay tham gia tạo bài được giữ lại (khoảng 5 đến 10 bài gì đó) vì đây là quyền dành cho những người bảo vệ bài viết (tức là những người có tham gia vào việc viết bài); thứ 3, đề nghị tăng mức sửa đổi lên 1000 để loại trừ những tài khoản chỉ đơn thuần là hoan nghenh hoặc đi gây bút chiến, kiện cáo....--[[Thành viên:Phương Huy|天下无敌]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 10:38, ngày 27 tháng 5 năm 2011 (UTC)
#::Vâng vâng, dĩ nhiên chúng ta sẽ cần thảo luận kĩ về vấn đề này, vì như đã nói, đây là một công cụ của BQV. Tạm thời bạn hãy bỏ phiếu đi đã rồi ta sẽ bàn luận sau --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>ClanKey</i></span>]]<sup><small>'''''<font color=green>[[thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy#footer|talk]]</font>'''''<font color=lime>-[[Special:Đóng góp/Trần Nguyễn Minh Huy|butions]]</font></small></sup> 12:21, ngày 27 tháng 5 năm 2011 (UTC)
 
#{{ykk}} Đồng ý về việc trao quyền nhưng cần phải giới hạn lại đối tượng được trao, một bài được nhập gần 6 tháng nhưng không ai dịch tới hồi có người dịch (Cụ thể ở đây là tôi- dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, Hán- Việt)thì cứ bị ai đó rollback lại. Hỏi có tức không?! Thêm nữa. Trình độ của những người được nắm quyền rollback có đủ để hiểu được những gì dịch ra hay không hay là nhìn thấy những từ khác lạ là bấm rollback không thương tiếc?! vd như Thọ Tư Mại- thoạt nhìn thì không hiểu đối với những người ko biết Hán Tự. Nhưng bám sát văn bản gốc, vậy thì tại sao cứ rollback?!{{ký thay|115.75.4.116}}
#:Trong [[Wikipedia:Rollback#Khi nào không dùng|quy chế hiện tại]] cũng có nêu rõ Rollback chỉ được dùng với hình thức phá hoại đã xác định một cách đúng đắn, chính xác và chắc chắn. Một rollbacker nếu dùng quyền sai mục đích sẽ ngay lập tức bị tước đoạt quyền ngay, bạn cứ yên tâm viết bài. Và lỡ gặp trường hợp đó, cứ vào "Lịch sử" để lùi tạm thời, thân --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>ClanKey</i></span>]]<sup><small>'''''<font color=green>[[thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy#footer|talk]]</font>'''''<font color=lime>-[[Special:Đóng góp/Trần Nguyễn Minh Huy|butions]]</font></small></sup> 23:23, ngày 28 tháng 5 năm 2011 (UTC)