Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ 12 TCN”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: performed general fixes, WP:CHECKWIKI error fixes, also loaded scripts written by User:Alphama)
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{| class="infobox" style="clear: all"
|- style="background-color: #f3f3f3"
| align="right" | <small>'''Theo&nbsp; [[thế kỷ|thế&nbsp; kỷ]]:'''</small>
| align="center" | [[Thế kỷ 13 TCN|13 TCN]] '''12 TCN''' [[Thế kỷ 11 TCN|11 TCN]]
|- style="background-color: #f3f3f3" class="hiddenStructure1"
| align="right" | <small>'''Theo&nbsp; [[thiên niên kỷ|thiên&nbsp; niên&nbsp; kỷ]]:''' </small>
| align="center" | [[Thiên niên kỷ 2 TCN|2 TCN]]
|}