Khác biệt giữa các bản “Christian VII của Đan Mạch”

Trang mới: “{{Infobox royalty|type=monarch|realm=denmark |name = Christian VII |image = Christian VII 1772 by Roslin.jpg |caption = Tranh vẽ bởi…”
(Trang mới: “{{Infobox royalty|type=monarch|realm=denmark |name = Christian VII |image = Christian VII 1772 by Roslin.jpg |caption = Tranh vẽ bởi…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)