Khác biệt giữa các bản “Worakarn Rojjanawat”

không có tóm lược sửa đổi
* Nuk Rong Puen Foon (2007)
* Woman Story (2008)
===Loạt kịch truyền hình<ref name="share"/>===
* Tat Dao Bussaya (2009) với Por Tridsadee Sahawong (Ch.3 2010)
* Tarnchai Nai Sai Mok (2012) với Louis Scott (Ch.3 2012)
* Ruk Sutrit với James Jirayu Tangsrisuk (Ch.3 2013)
* I'm Sorry I Love You với Nike Nitidon Pomsuwan (ONE HD 2016)
===Truyền hình===
*[[Coming Soon]] - โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต đóng với [[Ter Chuntawit Thanasewee]] (năm 2008)<ref name="share">[https://sharerice.com/index.php?title=Punch_Worakarn_Rojjanawat Punch Worakarn Rojjanawat], truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2019.</ref>
*Taddao Bussaya (2010)
 
*[https://drama.fandom.com/es/wiki/Worakarn_Rojjanawat Worakarn Rojjanawat]
*[https://th-vision.net/wd/worakarn+rojjanawat Worakarn Rojjanawat] tại th-vision.net
*[https://www.ethaicd.com/list.php?catid=1647 Punch CD] tại eThaiCD.COM
*[https://www.instagram.com/punch0509/?hl=vi Punch] tại Instagram
*[https://www.facebook.com/PunchFanpage Punch] tại Facebook
*[https://music.163.com/#/artist?id=106542 Punch] tại music.163.com
 
{{sơ khai}}