Khác biệt giữa các bản “Tiếng Sunda”

không có tóm lược sửa đổi
|speakers=27 triệu người
|fam2=[[Nhóm ngôn ngữ Malay-Polynesia|Malay-Polynesia]]
|fam3=[[Nhóm ngôn ngữ Nuclear Malay-Polynesia|Nuclear hạt nhân|Malay-Polynesia hạt nhân]]
|fam4=[[Nhóm ngôn ngữ Sunda-Sulawesi|Sunda-Sulawesi]]
|nation=[[Tây Java|Jawa Barat]]