Khác biệt giữa các bản “Beelzebub”

Đã lùi lại sửa đổi 54391075 của Đông Minh (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 54391075 của Đông Minh (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{delete|phá hoại, chắp ghép nhiều chủ đề mỗi chủ đề 1 câu}}
Bài viết này là về các sinh vật thần thoại. Đối với chi nhện, xem Baalzebub (nhện). Đối với các mục đích sử dụng khác, xem Beelzebub (định hướng).
 
Người dùng vô danh