Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua Bắc Đại”

không có tóm lược sửa đổi
 
|list1style = font-size:110%
|list1 =
*[[Thác Bạt Y Lô|Mục Đế]]
*[[Thác Bạt Phổ Căn|Phổ căn]]
*[[Thác Bạt Úc Luật|Bình Văn Đế]]
*[[Thác Bạt Hạ Nhục|Huệ Đế]]
*[[Thác Bạt Hột Na|Dương Đế]]
*[[Thác Bạt Ế Hòe|Liệt Đế]]
*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Chiêu Thành Đế]]
 
|list2 = <nowiki />