Khác biệt giữa các bản “Mô đun:ISO 3166/data/National”

Dịch
 
(Dịch)
return {
["AD"] = {alpha3="AND",numeric="020",name="Andorra",altnames={"An-đô-ra"}},
["AE"] = {alpha3="ARE",numeric="784",name="UnitedCác ArabTiểu EmiratesVương quốc Ả Rập Thống nhất",altnames={"UAE"}},
["AF"] = {alpha3="AFG",numeric="004",name="Afghanistan",altnames={"Áp-ga-ni-xtan","Áp-ga-nít-xtan","A Phú Hãn"}},
["AG"] = {alpha3="ATG",numeric="028",name="Antigua and Barbuda",altnames={"An-ti-goa và Bác-bu-đa"}},
["AI"] = {alpha3="AIA",numeric="660",name="Anguilla"},
["AL"] = {alpha3="ALB",numeric="008",name="Albania",altnames={"An-ba-ni"}},
["AM"] = {alpha3="ARM",numeric="051",name="Armenia",altnames={"Ác-mê-ni-a"}},
["AO"] = {alpha3="AGO",numeric="024",name="Angola",altnames={"Ăng-gô-la"}},
["AQ"] = {alpha3="ATA",numeric="010",name="AntarcticaChâu Nam Cực",altnames={"Nam Cực Châu"}},
["AR"] = {alpha3="ARG",numeric="032",name="Argentina",altnames={"Ác-hen-ti-na","Á Căn Đình"}},
["AS"] = {alpha3="ASM",numeric="016",name="American Samoa thuộc Mỹ"},
["AT"] = {alpha3="AUT",numeric="040",name="AustriaÁo"},
["AU"] = {alpha3="AUS",numeric="036",name="Úc",altnames={"Ốt-xtrây-li-a","Australia"}},
["AW"] = {alpha3="ABW",numeric="533",name="Aruba"},
["AX"] = {alpha3="ALA",numeric="248",name="Åland Islands",altnames={"AlandQuần đảo Islands","Åland","Aland"}},
["AZ"] = {alpha3="AZE",numeric="031",name="Azerbaijan",altnames={"A-déc-bai-gian"}},
["BA"] = {alpha3="BIH",numeric="070",name="BosniaBosna and HerzegovinaHercegovina",altnames={"BosniaBốt-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na", "Bosna", "Bốt-xni-a"}},
["BB"] = {alpha3="BRB",numeric="052",name="Barbados",altnames={"Bác-ba-đốt"}},
["BD"] = {alpha3="BGD",numeric="050",name="Bangladesh",altnames={"Băng-la-đét"}},
["BE"] = {alpha3="BEL",numeric="056",name="BelgiumBỉ"},
["BF"] = {alpha3="BFA",numeric="854",name="Burkina Faso",altnames={"Buốc-ki-na Pha-xô"}},
["BG"] = {alpha3="BGR",numeric="100",name="Bulgaria",altnames={"Bun-ga-ri"}},
["BH"] = {alpha3="BHR",numeric="048",name="Bahrain",altnames={"Ba-ranh"}},
["BI"] = {alpha3="BDI",numeric="108",name="Burundi",altnames={"Bu-run-đi"}},
["BJ"] = {alpha3="BEN",numeric="204",name="Bénin",altnames={"Benin","Bê-nanh"}},
["BL"] = {alpha3="BLM",numeric="652",name="Saint Barthélemy",altnames={"St Barthelemy"}},
["BM"] = {alpha3="BMU",numeric="060",name="Bermuda",altnames={"Bờ-miu-đờ","Béc-mu-đa"}},
["BN"] = {alpha3="BRN",numeric="096",name="Brunei",altnames={"Bru-nây","Bờ-ru-nây"},isoname="Brunei Darussalam"},
["BO"] = {alpha3="BOL",numeric="068",name="Bolivia",altnames={"Bô-li-vi-a"},isoname="Bolivia (Plurinational State of)"},
["BQ"] = {alpha3="BES",numeric="535",name="CaribbeanCaribe Netherlandsthuộc Hà Lan",isoname="Bonaire, Sint Eustatius and Saba"},
["BR"] = {alpha3="BRA",numeric="076",name="BrazilBrasil",altnames={"Bra-xin","Ba Tây"}},
["BS"] = {alpha3="BHS",numeric="044",name="Bahamas",altnames={"Ba-ha-mát"}},
["BT"] = {alpha3="BTN",numeric="064",name="Bhutan",altnames={"Bu-tan"}},
["BV"] = {alpha3="BVT",numeric="074",name="BouvetĐảo IslandBouvet"},
["BW"] = {alpha3="BWA",numeric="072",name="Botswana",altnames={"Bốt-xoa-na"}},
["BY"] = {alpha3="BLR",numeric="112",name="Belarus",altnames={"Bê-la-rút","Bạch Nga"}},
["BZ"] = {alpha3="BLZ",numeric="084",name="Belize",altnames={"Bê-li-xê"}},
["CA"] = {alpha3="CAN",numeric="124",name="Canada",altnames={"Ca-na-đa","Gia Nã Đại"}},
["CC"] = {alpha3="CCK",numeric="166",name="Quần đảo Cocos (Keeling) Islands",altnames={"CocosQuần Islandsđảo Cocos","KeelingQuần Islandsđảo Keeling"}},
["CD"] = {alpha3="COD",numeric="180",name="DemocraticCộng Republichòa ofDân thechủ Congo",isoname="Congo, Democratic Republic of the",altnames={"Cộng hoà Dân chủ Congo","Cộng hòa Dân chủ Công-gô","Cộng hoà Dân chủ Công-gô","Congo-Kinshasa","DRC","DR Congo"}},
["CF"] = {alpha3="CAF",numeric="140",name="CentralTrung African RepublicPhi",altnames={"CARCộng hòa Trung Phi","Cộng hoà Trung Phi"}},
["CG"] = {alpha3="COG",numeric="178",name="RepublicCộng of thehòa Congo",isoname="Congo",altnames={"Cộng hoà Congo","Cộng hòa Công-gô","Cộng hoà Công-gô","Congo-Brazzaville"}},
["CH"] = {alpha3="CHE",numeric="756",name="SwitzerlandThụy Sĩ",altnames={"Thụy Sỹ","Thuỵ Sĩ"}},
["CI"] = {alpha3="CIV",numeric="384",name="CôteBờ d'IvoireBiển Ngà",altnames={"IvoryCốt-đi-voa","Cốt CoastĐi-voa"}},
["CK"] = {alpha3="COK",numeric="184",name="CookQuần Islandsđảo Cook"},
["CL"] = {alpha3="CHL",numeric="152",name="Chile",altnames={"Chi-lê","Chí Lợi"}},
["CM"] = {alpha3="CMR",numeric="120",name="Cameroon",altnames={"Ca-mơ-run","Cameroun"}},
["CN"] = {alpha3="CHN",numeric="156",name="ChinaTrung Quốc",altnames={"People'sCộng Republichòa ofNhân dân Trung Hoa","Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa","CHND Trung Hoa","CHNDTH","TQ","Trung ChinaHoa","PRCTrung"}},
["CO"] = {alpha3="COL",numeric="170",name="Colombia",altnames={"Cô-lôm-bi-a"}},
["CR"] = {alpha3="CRI",numeric="188",name="Costa Rica",altnames={"Cốt-xta Ri-ca"}},
["CU"] = {alpha3="CUB",numeric="192",name="Cuba",altnames={"Cu-ba","Cu Ba","Quy Ba"}},
["CV"] = {alpha3="CPV",numeric="132",name="Cabo Verde",altnames={"CapeCáp VerdeVe"}},
["CW"] = {alpha3="CUW",numeric="531",name="Curaçao",altnames={"Curacao"}},
["CX"] = {alpha3="CXR",numeric="162",name="ChristmasĐảo IslandGiáng Sinh"},
["CY"] = {alpha3="CYP",numeric="196",name="CyprusSíp"},
["CZ"] = {alpha3="CZE",numeric="203",name="CzechSéc",altnames={"Cộng Republichòa Séc","Cộng hoà Séc","Tiệp"},isoname="Czechia"},
["DE"] = {alpha3="DEU",numeric="276",name="GermanyĐức"},
["DJ"] = {alpha3="DJI",numeric="262",name="Djibouti",altnames={"Gi-bu-ti"}},
["DK"] = {alpha3="DNK",numeric="208",name="DenmarkĐan Mạch"},
["DM"] = {alpha3="DMA",numeric="212",name="Dominica",altnames={"Đô-mi-ni-ca"}},
["DO"] = {alpha3="DOM",numeric="214",name="DominicanCộng Republichòa Dominica",altnames={"Cộng hòa Dominica","Cộng hoà Dominica","Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na","Cộng hoà Đô-mi-ni-ca-na"}},
["DZ"] = {alpha3="DZA",numeric="012",name="AlgeriaAlgérie",altnames={"An-giê-ri"}},
["EC"] = {alpha3="ECU",numeric="218",name="Ecuador",altnames={"Ê-cu-a-đo"}},
["EE"] = {alpha3="EST",numeric="233",name="Estonia",altnames={"Ét-xtô-ni-a"}},
["EG"] = {alpha3="EGY",numeric="818",name="EgyptAi Cập"},
["EH"] = {alpha3="ESH",numeric="732",name="WesternTây Sahara"},
["ER"] = {alpha3="ERI",numeric="232",name="Eritrea",altnames={"Ê-ri-tơ-ri-a","Ê-ri-tơ-rê-a"}},
["ES"] = {alpha3="ESP",numeric="724",name="SpainTây Ban Nha"},
["ET"] = {alpha3="ETH",numeric="231",name="Ethiopia",altnames={"Ê-thi-ô-pi-a","Ê-ti-ô-pi-a"}},
["FI"] = {alpha3="FIN",numeric="246",name="FinlandPhần Lan"},
["FJ"] = {alpha3="FJI",numeric="242",name="Fiji",altnames={"Phi-di"}},
["FK"] = {alpha3="FLK",numeric="238",name="Quần đảo Falkland Islands",isoname="Falkland Islands (Malvinas)",altnames={"Falklands","IslasQuần Malvinas","Malvinas","Malvinasđảo IslandsMalvina"}},
["FM"] = {alpha3="FSM",numeric="583",name="FederatedLiên States ofbang Micronesia",isoname="Micronesia (Federated States of)",altnames={"Liên bang Mi-crô-nê-xi-a","Micronesia","Mi-crô-nê-xi-a"}},
["FO"] = {alpha3="FRO",numeric="234",name="FaroeQuần Islandsđảo Faroe",altnames={"Faroer","Faeroer"}},
["FR"] = {alpha3="FRA",numeric="250",name="FrancePháp"},
["GA"] = {alpha3="GAB",numeric="266",name="Gabon",altnames={"Ga-bông"}},
["GB"] = {alpha3="GBR",numeric="826",name="UnitedVương Kingdomquốc Anh",isoname="United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland",altnames={"UKVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland","GreatVương Britainquốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len","Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan","Anh"}},
["GB-ENG"] = {alpha3="ENG",numeric="000",name="EnglandAnh",altnames={"Anh Cát Lợi"}}, --Considered to be a country
["GB-NIR"] = {alpha3="NIR",numeric="000",name="NorthernBắc Ireland",altnames={"Bắc Ai-len","Bắc Ái Nhĩ Lan"}}, --Considered to be a country
["GB-SCT"] = {alpha3="SCT",numeric="000",name="Scotland",altnames={"Tô Cách Lan"}}, --Considered to be a country
["GB-WLS"] = {alpha3="WLS",numeric="000",name="Wales",altnames={"Gan"}}, --Considered to be a country
["GB-EAW"] = {alpha3="EAW",numeric="000",name="EnglandAnh and Wales",altnames={"Anh và Gan"}}, --Considered to be a country
["GD"] = {alpha3="GRD",numeric="308",name="Grenada",altnames={"Grê-na-đa"}},
["GE"] = {alpha3="GEO",numeric="268",name="Gruzia",altnames={"Gru-di-a","Georgia"}},
["GF"] = {alpha3="GUF",numeric="254",name="FrenchGuyane Guianathuộc Pháp",altnames={"Guy-an thuộc Pháp","Guy-an","Guy An"}},
["GG"] = {alpha3="GGY",numeric="831",name="Guernsey"},
["GH"] = {alpha3="GHA",numeric="288",name="Ghana",altnames={"Ga-na"}},
["GI"] = {alpha3="GIB",numeric="292",name="Gibraltar"},
["GL"] = {alpha3="GRL",numeric="304",name="Greenland",altnames={"Xanh Đảo"}},
["GM"] = {alpha3="GMB",numeric="270",name="Gambia",altnames={"Găm-bi-a"}},
["GN"] = {alpha3="GIN",numeric="324",name="Guinée",altnames={"Ghi-nê","Guinea"}},
["GP"] = {alpha3="GLP",numeric="312",name="Guadeloupe",altnames={"Goa-đê-lốp"}},
["GQ"] = {alpha3="GNQ",numeric="226",name="Equatorial Guinea Xích Đạo",altnames={"Ghi-nê Xích Đạo"}},
["GR"] = {alpha3="GRC",numeric="300",name="GreeceHy Lạp",altnames={"Hi Lạp"}},
["GS"] = {alpha3="SGS",numeric="239",name="SouthQuần Georgiađảo andNam theGeorgia South SandwichNam IslandsSandwich"},
["GT"] = {alpha3="GTM",numeric="320",name="Guatemala",altnames={"Goa-tê-ma-la"}},
["GU"] = {alpha3="GUM",numeric="316",name="Guam"},
["GW"] = {alpha3="GNB",numeric="624",name="Guiné-Bissau",altnames={"Ghi-nê Bít-xao","Guinea-Bissau"}},
["GY"] = {alpha3="GUY",numeric="328",name="Guyana",altnames={"Guy-a-na","Gai-a-na"}},
["HK"] = {alpha3="HKG",numeric="344",name="HongHồng KongKông",altnames={"HongHương Kong SAR","HKSARCảng"}},
["HM"] = {alpha3="HMD",numeric="334",name="Đảo Heard Island andquần McDonaldđảo IslandsMcDonald",altnames={"Quần đảo Heard and McDonald Islands"}},
["HN"] = {alpha3="HND",numeric="340",name="Honduras",altnames={"Hôn-đu-rát"}},
["HR"] = {alpha3="HRV",numeric="191",name="Croatia",altnames={"Croát-chi-a","C'roát-chi-a","Cờ-roát-chia"}},
["HT"] = {alpha3="HTI",numeric="332",name="Haiti",altnames={"Ha-i-ti"}},
["HU"] = {alpha3="HUN",numeric="348",name="Hungary",altnames={"Hun-ga-ri","Hung Gia Lợi"}},
["ID"] = {alpha3="IDN",numeric="360",name="Indonesia",altnames={"In-đô-nê-xi-a","Nam Dương"}},
["IE"] = {alpha3="IRL",numeric="372",name="Ireland",altnames={"RepublicCộng ofhòa Ireland","Cộng hoà Ireland","Ai-len","Cộng hòa Ai-len","Cộng hoà Ai-len","Ái Nhĩ Lan","Cộng hòa Ái Nhĩ Lan"}},
["IL"] = {alpha3="ISR",numeric="376",name="Israel",altnames={"Ít-xra-en"}},
["IM"] = {alpha3="IMN",numeric="833",name="Isle ofĐảo Man"},
["IN"] = {alpha3="IND",numeric="356",name="IndiaẤn Độ"},
["IO"] = {alpha3="IOT",numeric="086",name="BritishLãnh Indianthổ OceanẤn TerritoryĐộ Dương thuộc Anh"},
["IQ"] = {alpha3="IRQ",numeric="368",name="Iraq",altnames={"I-rắc"}},
["IR"] = {alpha3="IRN",numeric="364",name="Iran",altnames={"I-ran"},isoname="Iran (Islamic Republic of)"},
["IS"] = {alpha3="ISL",numeric="352",name="Iceland",altnames={"Ai-xơ-len","Băng Đảo"}},
["IT"] = {alpha3="ITA",numeric="380",name="Ý",altnames={"I-ta-li-a","Ý Đại Lợi","Italy"}},
["JE"] = {alpha3="JEY",numeric="832",name="Jersey"},
["JM"] = {alpha3="JAM",numeric="388",name="Jamaica",altnames={"Gia-mai-ca"}},
["JO"] = {alpha3="JOR",numeric="400",name="Jordan",altnames={"Gioóc-đan-ni","Gioóc-đan"}},
["JP"] = {alpha3="JPN",numeric="392",name="JapanNhật Bản",altnames={"Nhật Bổn","Nhật"}},
["KE"] = {alpha3="KEN",numeric="404",name="Kenya",altnames={"Kê-ni-a"}},
["KG"] = {alpha3="KGZ",numeric="417",name="Kyrgyzstan",altnames={"Cư-rơ-gư-xtan","Cư-rơ-gứt-xtan"}},
["KH"] = {alpha3="KHM",numeric="116",name="CambodiaCampuchia",altnames={"Căm-pu-chia","Cao Miên","Cam Bốt"}},
["KI"] = {alpha3="KIR",numeric="296",name="Kiribati",altnames={"Ki-ri-bát","Ki-ri-bát-xư"}},
["KM"] = {alpha3="COM",numeric="174",name="Comoros",altnames={"Cô-mô-rô"}},
["KN"] = {alpha3="KNA",numeric="659",name="Saint Kitts and Nevis",altnames={"St Kitts and Nevis"}},
["KP"] = {alpha3="PRK",numeric="408",name="NorthTriều KoreaTiên",isoname="Korea (Democratic People's Republic of)",altnames={"DemocraticBắc People'sTriều RepublicTiên","Cộng ofhòa KoreaDân chủ Nhân dân Triều Tiên","Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên","CHDCND Triều Tiên","CHDCNDTT"}},
["KR"] = {alpha3="KOR",numeric="410",name="SouthHàn KoreaQuốc",isoname="Korea, Republic of",altnames={"RepublicNam ofHàn","Nam KoreaHàn Quốc","Nam Triều Tiên","Đại Hàn Dân Quốc"}},
["KW"] = {alpha3="KWT",numeric="414",name="Kuwait",altnames={"Cô-oét"}},
["KY"] = {alpha3="CYM",numeric="136",name="CaymanQuần Islandsđảo Cayman"},
["KZ"] = {alpha3="KAZ",numeric="398",name="Kazakhstan",altnames={"Ca-dắc-xtan"}},
["LA"] = {alpha3="LAO",numeric="418",name="LaosLào",isoname="Lao People's Democratic Republic"},
["LB"] = {alpha3="LBN",numeric="422",name="LebanonLiban",altnames={"Li-băng"}},
["LC"] = {alpha3="LCA",numeric="662",name="Saint Lucia",altnames={"St Lucia"}},
["LI"] = {alpha3="LIE",numeric="438",name="Liechtenstein",altnames={"Lích-tên-xtanh"}},
["LK"] = {alpha3="LKA",numeric="144",name="Sri Lanka",altnames={"Xri Lan-ca","Tích Lan"}},
["LR"] = {alpha3="LBR",numeric="430",name="Liberia",altnames={"Li-bê-ri-a"}},
["LS"] = {alpha3="LSO",numeric="426",name="Lesotho",altnames={"Lê-xô-thô"}},
["LT"] = {alpha3="LTU",numeric="440",name="LithuaniaLitva",altnames={"Lít-va"}},
["LU"] = {alpha3="LUX",numeric="442",name="Luxembourg",altnames={"Lúc-xem-bua","Lục Xâm Bảo"}},
["LV"] = {alpha3="LVA",numeric="428",name="Latvia",altnames={"Lát-vi-a"}},
["LY"] = {alpha3="LBY",numeric="434",name="Libya",altnames={"Li-bi"}},
["MA"] = {alpha3="MAR",numeric="504",name="MoroccoMaroc",altnames={"Ma-rốc","Ma Rốc"}},
["MC"] = {alpha3="MCO",numeric="492",name="Monaco",altnames={"Mô-na-cô"}},
["MD"] = {alpha3="MDA",numeric="498",name="Moldova",altnames={"Môn-đô-va"},isoname="Moldova, Republic of"},
["ME"] = {alpha3="MNE",numeric="499",name="Montenegro",altnames={"Môn-tê-nê-grô"}},
["MF"] = {alpha3="MAF",numeric="663",name="Saint-Martin",isoname="Saint Martin (French part)",altnames={"St Martin","StCộng Martin (French part)","Collectivity ofđồng Saint -Martin","CollectivityCộng ofđồng St Martin"}},
["MG"] = {alpha3="MDG",numeric="450",name="Madagascar",altnames={"Ma-đa-gát-xca"}},
["MH"] = {alpha3="MHL",numeric="584",name="MarshallQuần Islandsđảo Marshall"},
["MK"] = {alpha3="MKD",numeric="807",name="NorthBắc Macedonia",altnames={"RepublicBắc ofMác-xê-đô-ni-a","Bắc Mác-kê-đô-nia","Cộng hòa NorthBắc Macedonia","Cộng hoà Bắc Macedonia","RepublicCộng ofhòa Bắc Mác-xê-đô-ni-a","Cộng hoà Bắc Mác-xê-đô-ni-a","Cộng hòa Mác-kê-đô-nia","Cộng hoà Mác-kê-đô-nia","Macedonia","Mác-xê-đô-ni-a","Mác-kê-đô-nia","Cộng hòa Macedonia","Cộng thehoà formerMacedonia","Cộng Yugoslavhòa RepublicMác-xê-đô-ni-a","Cộng ofhoà Mác-xê-đô-ni-a","Cộng hòa Mác-kê-đô-nia","Cộng hoà Mác-kê-đô-nia","FYROM"}},
["ML"] = {alpha3="MLI",numeric="466",name="Mali",altnames={"Ma-li"}},
["MM"] = {alpha3="MMR",numeric="104",name="Myanmar",altnames={"BurmaMi-an-ma","Miến Điện"}},
["MN"] = {alpha3="MNG",numeric="496",name="MongoliaMông Cổ"},
["MO"] = {alpha3="MAC",numeric="446",name="MacauMacao",isoname="Macao",altnames={"MacauMa SARCao","MacaoÁo SARMôn"}},
["MP"] = {alpha3="MNP",numeric="580",name="NorthernQuần Marianađảo IslandsBắc Mariana"},
["MQ"] = {alpha3="MTQ",numeric="474",name="Martinique"},
["MR"] = {alpha3="MRT",numeric="478",name="MauritaniaMauritanie",altnames={"Mô-ri-ta-ni"}},
["MS"] = {alpha3="MSR",numeric="500",name="Montserrat"},
["MT"] = {alpha3="MLT",numeric="470",name="Malta",altnames={"Man-ta"}},
["MU"] = {alpha3="MUS",numeric="480",name="Mauritius",altnames={"Mô-ri-xơ"}},
["MV"] = {alpha3="MDV",numeric="462",name="Maldives",altnames={"Man-đi-vơ"}},
["MW"] = {alpha3="MWI",numeric="454",name="Malawi",altnames={"Ma-la-uy"}},
["MX"] = {alpha3="MEX",numeric="484",name="México",altnames={"Mexico","Mê-hi-cô","Mê-xi-cô","Mễ Tây Cơ","Mễ"}},
["MY"] = {alpha3="MYS",numeric="458",name="Malaysia",altnames={"Ma-lay-xi-a","Ma-lai-xi-a","Mã Lai"}},
["MZ"] = {alpha3="MOZ",numeric="508",name="Mozambique",altnames={"Mô-dăm-bích"}},
["NA"] = {alpha3="NAM",numeric="516",name="Namibia",altnames={"Na-mi-bi-a"}},
["NC"] = {alpha3="NCL",numeric="540",name="NewNouvelle-Calédonie",altnames={"Tân Ca-lê-đô-ni-a","Tân Thế Caledoniagiới"}},
["NE"] = {alpha3="NER",numeric="562",name="Niger",altnames={"Ni-giê"}},
["NF"] = {alpha3="NFK",numeric="574",name="NorfolkĐảo IslandNorfolk"},
["NG"] = {alpha3="NGA",numeric="566",name="Nigeria",altnames={"Ni-giê-ri-a"}},
["NI"] = {alpha3="NIC",numeric="558",name="Nicaragua",altnames={"Ni-ca-ra-goa"}},
["NL"] = {alpha3="NLD",numeric="528",name="NetherlandsHà Lan",altnames={"Hòa Lan","Hoà Lan"}},
["NO"] = {alpha3="NOR",numeric="578",name="NorwayNa Uy"},
["NP"] = {alpha3="NPL",numeric="524",name="Nepal",altnames={"Nê-pan"}},
["NR"] = {alpha3="NRU",numeric="520",name="Nauru",altnames={"Nau-ru"}},
["NU"] = {alpha3="NIU",numeric="570",name="Niue"},
["NZ"] = {alpha3="NZL",numeric="554",name="New Zealand",altnames={"Niu Di-lân","Tân Tây Lan","Aotearoa"}},
["OM"] = {alpha3="OMN",numeric="512",name="Oman",altnames={"Ô-man"}},
["PA"] = {alpha3="PAN",numeric="591",name="Panama",altnames={"Pa-na-ma"}},
["PE"] = {alpha3="PER",numeric="604",name="Peru",altnames={"Pê-ru"}},
["PF"] = {alpha3="PYF",numeric="258",name="FrenchPolynésie Polynesiathuộc Pháp"},
["PG"] = {alpha3="PNG",numeric="598",name="Papua New Guinea",altnames={"Pa-pua Niu Ghi-nê","Pa-pu-a Niu Ghi-nê","Papua Tân Guinea"}},
["PH"] = {alpha3="PHL",numeric="608",name="Philippines",altnames={"Phi-líp-pin","Phi Luật Tân"}},
["PK"] = {alpha3="PAK",numeric="586",name="Pakistan",altnames={"Pa-kít-xtan","Pa-ki-xtan","Hồi Quốc"}},
["PL"] = {alpha3="POL",numeric="616",name="PolandBa Lan"},
["PM"] = {alpha3="SPM",numeric="666",name="Saint -Pierre and Miquelon",altnames={"St Pierre and Miquelon"}},
["PN"] = {alpha3="PCN",numeric="612",name="Pitcairn",altnames={"Quần đảo Pitcairn"}},
["PR"] = {alpha3="PRI",numeric="630",name="Puerto Rico",altnames={"Pu-éc-tô Ri-cô"}},
["PS"] = {alpha3="PSE",numeric="275",name="Palestine",isoname="Palestine, State of",altnames={"StatePa-le-xtin","Nhà ofnước Palestine","Nhà nước Pa-le-xtin"}},
["PT"] = {alpha3="PRT",numeric="620",name="PortugalBồ Đào Nha"},
["PW"] = {alpha3="PLW",numeric="585",name="Palau",altnames={"Pa-lao"}},
["PY"] = {alpha3="PRY",numeric="600",name="Paraguay",altnames={"Pa-ra-goay"}},
["QA"] = {alpha3="QAT",numeric="634",name="Qatar",altnames={"Ca-ta","Qua-ta"}},
["RE"] = {alpha3="REU",numeric="638",name="Réunion"},
["RO"] = {alpha3="ROU",numeric="642",name="România",altnames={"Romania","Ru-ma-ni","Lỗ Mã Ni"}},
["RS"] = {alpha3="SRB",numeric="688",name="Serbia",altnames={"Xéc-bi-a","Xéc-bi"}},
["RU"] = {alpha3="RUS",numeric="643",name="RussiaNga",isoname="Russian Federation"},
["RW"] = {alpha3="RWA",numeric="646",name="Rwanda",altnames={"Ru-an-đa"}},
["SA"] = {alpha3="SAU",numeric="682",name="Saudi ArabiaRập Xê Út",altnames={"Ả Rập Saudi"}},
["SB"] = {alpha3="SLB",numeric="090",name="SolomonQuần Islandsđảo Solomon"},
["SC"] = {alpha3="SYC",numeric="690",name="Seychelles",altnames={"Xây-sen"}},
["SD"] = {alpha3="SDN",numeric="729",name="Sudan",altnames={"Xu-đăng","Su-đăng"}},
["SE"] = {alpha3="SWE",numeric="752",name="SwedenThụy Điển",altnames={"Thuỵ Điển"}},
["SG"] = {alpha3="SGP",numeric="702",name="Singapore",altnames={"Xinh-ga-po","Tân Gia Ba"}},
["SH"] = {alpha3="SHN",numeric="654",name="Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha",altnames={"Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha","Saint Helena","Xanh Hê-li-na"}},
["SI"] = {alpha3="SVN",numeric="705",name="Slovenia",altnames={"Xlô-ven-ni-a"}},
["SJ"] = {alpha3="SJM",numeric="744",name="Svalbard and Jan Mayen",altnames={"Svalbard và đảo Jan Mayen","Svalbard"}},
["SK"] = {alpha3="SVK",numeric="703",name="Slovakia",altnames={"Xlô-va-ki-a"}},
["SL"] = {alpha3="SLE",numeric="694",name="Sierra Leone",altnames={"Xi-ê-ra Lê-ôn"}},
["SM"] = {alpha3="SMR",numeric="674",name="San Marino",altnames={"San Ma-ri-nô"}},
["SN"] = {alpha3="SEN",numeric="686",name="Sénégal",altnames={"Senegal","Xê-nê-gan"}},
["SO"] = {alpha3="SOM",numeric="706",name="Somalia",altnames={"Xô-ma-li"}},
["SR"] = {alpha3="SUR",numeric="740",name="Suriname",altnames={"Xu-ri-nam"}},
["SS"] = {alpha3="SSD",numeric="728",name="SouthNam Sudan",altnames={"Nam Su-đăng","Nam Xu-đăng"}},
["ST"] = {alpha3="STP",numeric="678",name="São Tomé and Príncipe",isoname="Sao Tome and Principe",altnames={"DemocraticSao RepublicTô-mê of SaoPrin-xi-pê","Xao TomeTô-mê and PrincipePrin-xi-pê"}},
["SV"] = {alpha3="SLV",numeric="222",name="El Salvador",altnames={"En Xan-va-đo"}},
["SX"] = {alpha3="SXM",numeric="534",name="Sint Maarten",isoname="Sint Maarten (Dutch part)",altnames={"St Maarten","Saint Martin (Dutch part)","St Martin (Dutch part)"}},
["SY"] = {alpha3="SYR",numeric="760",name="Syria",altnames={"Xi-ri"},isoname="Syrian Arab Republic"},
["SZ"] = {alpha3="SWZ",numeric="748",name="SwazilandEswatini",isonamealtnames={"EswatiniE-xoa-ti-ni","Swaziland","Xoa-di-len"}},
["TC"] = {alpha3="TCA",numeric="796",name="Quần đảo Turks and Caicos Islands"},
["TD"] = {alpha3="TCD",numeric="148",name="ChadTchad",altnames={"Sát"}},
["TF"] = {alpha3="ATF",numeric="260",name="FrenchVùng Southernđất andphía AntarcticNam Landsvà châu Nam Cực thuộc Pháp",isoname="French Southern Territories"},
["TG"] = {alpha3="TGO",numeric="768",name="Togo",altnames={"Tô-gô"}},
["TH"] = {alpha3="THA",numeric="764",name="ThailandThái Lan",altnames={"Thái"}},
["TJ"] = {alpha3="TJK",numeric="762",name="Tajikistan",altnames={"Tát-di-kít-xtan","Ta-gi-ki-xtan"}},
["TK"] = {alpha3="TKL",numeric="772",name="Tokelau"},
["TL"] = {alpha3="TLS",numeric="626",name="Đông Timor-Leste",altnames={"East Timor-Leste","Đông Ti-mo","Ti-mo Le-xte","Ti-mo Lét-xtê"}},
["TM"] = {alpha3="TKM",numeric="795",name="Turkmenistan",altnames={"Tuốc-mê-nít-xtan","Tuốc-mê-ni-xtan"}},
["TN"] = {alpha3="TUN",numeric="788",name="Tunisia",altnames={"Tuy-ni-di"}},
["TO"] = {alpha3="TON",numeric="776",name="Tonga",altnames={"Tông-ga"}},
["TR"] = {alpha3="TUR",numeric="792",name="TurkeyThổ Nhĩ Kỳ",altnames={"Thổ Nhĩ Kì"}},
["TT"] = {alpha3="TTO",numeric="780",name="Trinidad and Tobago",altnames={"Tri-ni-đát và Tô-ba-gô"}},
["TV"] = {alpha3="TUV",numeric="798",name="Tuvalu",altnames={"Tu-va-lu"}},
["TW"] = {alpha3="TWN",numeric="158",name="TaiwanĐài Loan",isoname="Taiwan, Province of China",altnames={"RepublicTrung ofHoa ChinaDân Quốc","THDQ"}},
["TZ"] = {alpha3="TZA",numeric="834",name="Tanzania",altnames={"Tan-da-ni-a"},isoname="Tanzania, United Republic of"},
["UA"] = {alpha3="UKR",numeric="804",name="UkraineUkraina",altnames={"U-crai-na"}},
["UG"] = {alpha3="UGA",numeric="800",name="Uganda",altnames={"U-gan-đa"}},
["UM"] = {alpha3="UMI",numeric="581",name="UnitedCác Statestiểu Minorđảo Outlyingxa Islandscủa Hoa Kỳ",altnames={"Các tiểu đảo xa của Hoa Kì"}},
["US"] = {alpha3="USA",numeric="840",name="UnitedHoa StatesKỳ",isoname="United States of America",altnames={"USHoa Kì","Mỹ","USA"}},
["UY"] = {alpha3="URY",numeric="858",name="Uruguay",altnames={"U-ru-goay"}},
["UZ"] = {alpha3="UZB",numeric="860",name="Uzbekistan",altnames={"U-dơ-bê-kít-xtan","U-zơ-bê-ki-xtan"}},
["VA"] = {alpha3="VAT",numeric="336",name="VaticanThành CityVatican",isoname="Holy See",altnames={"HolyThành See (Va-ti-căng","Vatican","Va-ti-căng","Tòa CityThánh State)Vatican","Toà Thánh Vatican","Tòa CityThánh Va-ti-căng","Toà Thánh Va-ti-căng","Tòa Thánh","Toà StateThánh"}},
["VC"] = {alpha3="VCT",numeric="670",name="Saint Vincent and the Grenadines",altnames={"St Vincent and the Grenadines","Xanh Vin-xen và Grê-na-din"}},
["VE"] = {alpha3="VEN",numeric="862",name="Venezuela",altnames={"Vê-nê-duê-la","Vê-nê-du-ê-la"},isoname="Venezuela (Bolivarian Republic of)"},
["VG"] = {alpha3="VGB",numeric="092",name="BritishQuần đảo Virgin Islandsthuộc Anh",isoname="Virgin Islands (British)",altnames={"UK Virgin Islands","BVI"}},
["VI"] = {alpha3="VIR",numeric="850",name="UnitedQuần Statesđảo Virgin Islandsthuộc Mỹ",isoname="Virgin Islands (U.S.)",altnames={"USQuần đảo Virgin Islands","USVIthuộc Mĩ"}},
["VN"] = {alpha3="VNM",numeric="704",name="VietnamViệt Nam",isonamealtnames={"Viet NamViệt"}},
["VU"] = {alpha3="VUT",numeric="548",name="Vanuatu",altnames={"Va-nu-a-tu"}},
["WF"] = {alpha3="WLF",numeric="876",name="Wallis and Futuna"},
["WS"] = {alpha3="WSM",numeric="882",name="Samoa",altnames={"Xa-moa","Sa-moa"}},
["YE"] = {alpha3="YEM",numeric="887",name="Yemen",altnames={"Y-ê-men"}},
["YT"] = {alpha3="MYT",numeric="175",name="Mayotte"},
["ZA"] = {alpha3="ZAF",numeric="710",name="SouthNam AfricaPhi",altnames={"Cộng hòa Nam Phi","Cộng hoà Nam Phi"}},
["ZM"] = {alpha3="ZMB",numeric="894",name="Zambia",altnames={"Dăm-bi-a"}},
["ZW"] = {alpha3="ZWE",numeric="716",name="Zimbabwe",altnames={"Dim-ba-bu-ê"}}
}