Khác biệt giữa các bản “Mô đun:ISO 3166/data/National”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
["GB-ENG"] = {alpha3="ENG",numeric="000",name="Anh",altnames={"Anh Cát Lợi"}}, --Considered to be a country
["GB-NIR"] = {alpha3="NIR",numeric="000",name="Bắc Ireland",altnames={"Bắc Ai-len","Bắc Ái Nhĩ Lan"}}, --Considered to be a country
["GB-SCT"] = {alpha3="SCT",numeric="000",name="Scotland",altnames={"Ê-cốt","Xcốt-len","Tô Cách Lan"}}, --Considered to be a country
["GB-WLS"] = {alpha3="WLS",numeric="000",name="Wales",altnames={"Gan"}}, --Considered to be a country
["GB-EAW"] = {alpha3="EAW",numeric="000",name="Anh và xứ Wales",altnames={"Anh và Wales","Anh và xứ Gan","Anh và Gan"}}, --Considered to be a country