Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Đồng bộ hóa ==
Khi nào sao chép bản mẫu hoặc mô đun từ một wiki khác hoặc cập nhật theo một phiên bản mới hơn, xin hãy ghi rõ trang gốc (bao gồm phiên bản) vào lời tóm lược sửa đổi để giúp người ta cập nhật về sau.
 
Hãy cố gắng dịch các văn bản được hiển thị cho người dùng và các tên tham số nếu có thể, và điều chỉnh các tham số để nhận giá trị tiếng Việt thay vì tiếng Anh (nhất là số thập phân và ngày tháng). Cũng sao chép các bản mẫu được nhúng và các mô đun được gọi.
 
Nếu một bản mẫu hoặc mô đun phức tạp không được cập nhật cho một thời gian lâu, sử dụng một công cụ [[:en:Three-way merge|hòa trộn 3 bên]] (''three-way merge''), thí dụ [[:en:Meld (software)|Meld]]. Sao chép nội dung của phiên bản gốc ngày xưa vào tập tin "ancestor" (tổ tiên), phiên bản gốc hiện tại vào tập tin "left" (trái) hoặc "theirs" (của họ), và phiên bản tiếng Việt hiện tại vào tập tin "right" (phải) hoặc "mine" (của mình), rồi so sánh các tập tin. Công cụ sẽ tự động chọn các thay đổi trong trang gốc và các thay đổi trong bản tiếng Việt sau bản tổ tiên. Nhớ dịch khác biệt nào trong trang gốc. Bạn sẽ phải giải quyết các xung đột thủ công.