Khác biệt giữa các bản “Thể thao dưới nước tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Bảng huy chương ==
{{Medals table|caption=|bronze_BRU=0|bronze_MYA=0|gold_PHI=1|silver_PHI=7|bronze_PHI=10|host_PHI=yes|gold_BRU=0|silver_BRU=0|gold_CAM=0|gold_MYA=0|silver_CAM=0|bronze_CAM=0|gold_LAO=0|silver_LAO=0|bronze_LAO=0|gold_TLS=0|silver_TLS=0|silver_MYA=0|bronze_VIE=10|host=PHI|silver_MAS=4|flag_template=flagIOC2team|event=2019Đại Southeasthội AsianThể Gamesthao Đông Nam Á 2019|team=|gold_SGP=23|silver_SGP=12|bronze_SGP=7|gold_MAS=6|bronze_MAS=3|silver_VIE=7|gold_THA=2|silver_THA=9|bronze_THA=8|gold_INA=2|silver_INA=6|bronze_INA=7|gold_VIE=11|bronze_TLS=0}}
 
== Tham khảo ==