Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Thái độ trung lập”

Tôi đề nghị thêm một đoạn về cách xưng hô trung lập trong tiếng Việt vào bài này vì việc này khá đặc trưng trong tiếng Việt. Ví dụ:
{{quote|Trong Wikipedia tiếng Việt, chỉ nên dùng những từ sau đây để xưng hô các nhân vật: "ông" hay "anh" cho nam giới, và "bà" hoặc "cô" cho phụ nữ. Nếu không thể dùng các đại từ đã nêu, nên dùng chức danh của người đó khi nhắc đến họ: "sư" hay "thầy" cho người tu hành, v.v. Nên tránh những đại từ xưng hô có ý đề cao hay hạ thấp nhân vật như ngài, Người, hắn, y, v.v.}}
[[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 18:53, ngày 15 tháng 2 năm 2012 (UTC)