Khác biệt giữa các bản “Lá nuôi hợp bào”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
* {{Chú thích tạp chí|vauthors=Musicki B, Pepe G, Albrecht E|year=1997|title=Functional differentiation of placental syncytiotrophoblasts during baboon pregnancy: developmental expression of chorionic somatomammotropin messenger ribonucleic acid and protein levels.|journal=J Clin Endocrinol Metab|volume=82|issue=12|pages=4105–10|doi=10.1210/jc.82.12.4105|pmid=9398722}} [http://jcem.endojournals.org/cgi/content/abstract/82/12/4105/ Bài báo]
* [https://web.archive.org/web/20060929071007/http://sprojects.mmi.mcgill.ca/embryology/earlydev/week1/cyto-syncytio.html Hình mô phỏng tại McGill]
 
{{Extraembryonic and fetal membranes}}
[[Thể loại:Phôi thai học]]