Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Cb-blank2”

Trang mới: “{{{icon|25px|alt=Information icon}}} Vui lòng không thay đổi {{<includeonly>safesubst:</includeonly>#if:{{{section|}}}|đề…”
(Trang mới: “{{{icon|25px|alt=Information icon}}} Vui lòng không thay đổi {{<includeonly>safesubst:</includeonly>#if:{{{section|}}}|đề…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)