Khác biệt giữa các bản “Đại dịch COVID-19 tại Pháp”

n
Đã khóa “Đại dịch COVID-19 tại Pháp”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:32, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:32, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.2.127.179 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2A02:908:1A4:C1A0:C8EE:994B:F7B9:B36C)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Đại dịch COVID-19 tại Pháp”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:32, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:32, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC))))
12.209

lần sửa đổi