Khác biệt giữa các bản “Đức Phổ”

Rất tiếc nhưng sửa đổi của IP thực sự là sửa đổi phá hoại
(Đã lùi lại sửa đổi 63062222 của JohnsonLee01 (thảo luận) có thể thông tin này là đúng, trông không có vẻ gì là phá hoại cả)
Thẻ: Lùi sửa
(Rất tiếc nhưng sửa đổi của IP thực sự là sửa đổi phá hoại)
Thẻ: Lùi sửa
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam |thị xã| tên = Đức Phổ
| tên = Đức Phổ
| hình = MotgocDucPho.jpg
| ghi chú hình = Một con đường ở thị xã Đức Phổ
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| phân chia hành chính = 78 phường, 67
| loại đô thị = [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|Loại IV]]
| thành lập = 10/1/2020<ref name=NQ867/>
 
==Hành chính==
Thị xã Đức Phổ có 1315 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 78 phường: [[Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ|Nguyễn Nghiêm]], [[Phổ Hòa]], [[Phổ Minh]], [[Phổ Ninh]], [[Phổ Quang]], [[Phổ Thạnh]], [[Phổ Văn]], [[Phổ Vinh]] và 67 xã: [[Phổ An]], [[Phổ Châu]], [[Phổ Cường]], [[Phổ Khánh]], [[Phổ Nhơn]], [[Phổ Phong]], [[Phổ Thuận]].
 
==Kinh tế==