Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

#::::::Bạn bảo chứ ai? Chỉ tính tổ hợp bãi nhiệm 2 quyền khác nhau thôi đã phải tạo thêm 5 trang không gian nữa (BQV + ĐPV không được tính vì đã làm BQV thì không thể còn giữ quyền ĐPV). Chưa tính tổ hợp 3 quyền khác nhau (tổ hợp 4 quyền khác nhau thì dĩ nhiên chỉ cần 1 trang). Vậy để tôi sửa theo ý của Alphama. [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 16:48, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{YK}} Tình cờ lục tìm về kho biểu quyết phát hiện biểu quyết này: [[Wikipedia:Biểu quyết/Đề xuất quy định#Tổng hợp kết quả]]. Tôi thấy việc tổng hợp phiếu dạng này cũng tương tự như đề xuất phía trên của tôi. Thật ngạc nhiên cả {{u|Nguyentrongphu}} và {{u|Alphama}} đều tham gia vào biểu quyết lần đó. Đáng chú ý, Nguyentrongphu là người mở biểu quyết, Alphama tổng hợp kết quả. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 09:14, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#: Thật sự mà nói Trongphu cũng không căn ke kỹ mấy biểu quyết, năm đó tôi cũng chỉ là người "đổ rác" thôi bạn. Nếu đã có kinh nghiệm rồi thì nói bạn để sửa kinh nghiệm sai lầm đó, không thì chắc có lẽ tôi lại đổ rác lần nữa. Dù sao cũng cảm ơn bạn, tôi phát hiện ra quy định biểu quyết xóa bài có sự thay đổi lớn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 09:48, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
== Ý kiến khác ==