Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Abczqwerty”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:::Thôi, tớ ngủ đây mai nói chuyện tiếp nghen! <b>[[User:Abczqwerty|<span style="font-family:Roman;color:#0000">Tên tui</span>]] [[User Talk:Abczqwerty|<sup style="font-family:Times New Roman;color:#B22222">hóng hớt</sup>]]</b> 15:38, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC)
::::Bạn chính là Autumn. Trúng tim đen rồi nhe. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:44, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC)
{{ping|Đông Minh}} E hèm, tui đây mà ông -_- [[Thành viên:AquaP|AquaP]] ([[Thảo luận Thành viên:AquaP|thảo luận]]) 16:19, ngày 2 tháng 10 năm 2020 (UTC)
110

lần sửa đổi