Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#{{OK}} Đồng ý, nên để người viết hoặc người đề cử tự đóng biểu quyết. [[Thành viên:Nguyễn jonny|B.T.D]] <sub>([[Thảo luận thành viên:Nguyễn jonny|talk]]) </sub> 00:07, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Giới hạn trong nhóm có liên quan.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 00:30, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Những người đề cử/viết chính mới hiểu được tầm quan trọng của điều này. Hãy để họ gánh vác trọng trách [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 06:52, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
=== Ý kiến ===