Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Goodmorninghpvn”

không có tóm lược sửa đổi
:Một số khái niệm chính trị hay kinh tế kiểu Marxist thậm chí còn không được nền học thuật phương Tây thừa nhận, có góc nhìn khác để viết lồng ghép vào cho có tính tòan cầu hay sao. Không có đâu. Họ thậm chí ôm tập qua Việt Nam học môn [[tư tưởng Hồ Chí Minh]],v.v... để hiểu cái môn đó là cái môn gì. Xin phép cười! [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 12:39, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::{{u|Goodmorninghpvn}} đừng tin vào [[Thế giới phẳng]], nó chỉ nằm trong tư tưởng vài người thôi. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 12:41, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::Tôi đơn cử bài [[Pháp chế xã hội chủ nghĩa]], [[Quan điểm toàn diện]],...có lẽ wiki còn nhiều bài thế này, những nội dung đặc hữu Marxist. Ngài Alphama sẵn lòng giúp bạn thì bạn để Ngài Alphama đáng kính viết lại 2 bài này cho có tầm nhìn toàn cầu. Tôi đố Ngài viết được đó, Ngài viết được tôi sẽ gọi Ngài bằng "bố" và tự động sang dự án wiki chính yêu cầu cấm tôi trên toàn cầu vì trời đất sập rồi, tôi xé luôn cái bằng Đại học của tôi, quay lại video và up lên wiki cho thiên hạ bá tánh xem. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 13:22, ngày 25 tháng 1 năm 2021 (UTC)