Khác biệt giữa các bản “Các biến chủng của SARS-CoV-2”

không có tóm lược sửa đổi
n (clean up, CS1 error fixes using AWB)
<!--Hàng nghìn bộ gen virus [[SARS-CoV-2]] được lấy mẫu trên toàn thế giới được công bố công khai.<ref name="NexstrainApril">{{chú thích web|title=Genomic epidemiology of novel coronavirus - Global subsampling|url=https://nextstrain.org/ncov/global|last=|first=|date=|website=Nextstrain|url hỏng=no|archive-url=https://web.archive.org/web/20200420123520/https://nextstrain.org/ncov/global|archive-date=ngày 20 tháng 4 năm 2020|accessdate =ngày 7 tháng 5 năm 2020}}</ref>-->
 
==Danh pháp==
==Nhánh (sinh vật học)==
 
==Nomenclature==
{| class="wikitable mw-collapsible floatright" style="font-size:88%;width:450px;"
|+ SARS-CoV-2 corresponding nomenclatures<ref>This table is an adaptation and expansion of {{harvp|Alm et al.|loc=figure 1}}.</ref>
|-
! scope="col" | {{harvp|Rambaut và các cộng sự}} lineages
! scope="col" | Ghi chú cho Rambaut và các cộng sự<ref name="Rambaut và các cộng sự" />
! scope="col" | {{harvp|nhánh !!Nextstrain}}, 2021<ref name="nextstrain-amendation"/>
! scope="col" | nhánh GISAID
! scope="col" | Các biến thể hoặc đột biến đáng chú ý
|-ations
| {{nobr|A.1–A.6}}
|
| 19B
| S
|chứa "dãy số không"<ref name=Zhukova/>
|-
|rowspan="2" | {{nobr|B.3–B.7}}, {{nobr|B.9}}, {{nobr|B.10}}, {{nobr|B.13–B.16}}
|rowspan="2" |
|rowspan="3" | {{nobr|19A}}
| L
|
|-
| {{nobr|O{{efn|name="O/GV"}}
|
|-
| {{nobr|B.2}}
|
| V
|
|-
|rowspan="10" | {{nobr|B.1}}
| {{nobr|B.1.5–B.1.72}}
|rowspan="2" | 20A
| G
| Dòng B.1 trong hệ thống {{harvp|Rambaut ''et al''}} <!--bao gồm các biến thể có đột biến [[#D614G|D614G]]{{cn|date=January 2021}}-->
|-
| {{nobr|B.1.9}}, {{nobr|B.1.13}}, {{nobr|B.1.22}}, {{nobr|B.1.26}}, {{nobr|B.1.37}}
|rowspan="4" | GH
|
|-
|rowspan="3" | {{nobr|B.1.3–B.1.66}}
| 20C
| Includes [[#Lineage B.1.429 / CAL.20C|CAL.20C]]<ref name="SoCalPreprint">[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.21249786v1 Emergence of a novel SARS-CoV-2 strain in Southern California, USA] Wenjuan Zhang, Brian Davis, Stephanie S Chen, Jorge Sincuir Martinez, Jasmine T Plummer, Eric Vail 20 January 2021 doi.org/10.1101/2021.01.18.21249786 via ''www.medrxiv.org'', Accessed 21 January 2021</ref>
|-
| 20G
| Chủ yếu ở Hoa Kỳ nói chung, Jan '21<ref name=SoCalPreprint/>
|-
| 20H
| Bao gồm [[501.V2_variant|501.V2<small> aka (20C/501Y.V2 or) 20H/501Y.V2 or B.1.351 lineage</small>]]
|-
|-
|rowspan="4" | {{nobr|B.1.1}}
| 20B
|rowspan="4" | GR
| Bao gồm [[#Dòng B.1.1.207|B.1.1.207]]
|-
| 20D
| Bao gồm [[#Dòng P.1|P.1, aka B.1.1.248]]
|-
| 20F
|
|-
| 20I
| Bao gồm [[#Dòng B.1.1.7 / Variant of Concern 202012/Bao gồm|VOC-202012/01<small> aka (20B/501Y.V1 or) 20I/501Y.V1 or dòng B.1.1.7</small>]]
|-
| B.1.177
| 20E (EU1)<ref name="nextstrain-amendation">{{Cite web|first1=Trevor |last1=Bedford |first2=Emma B |last2=Hodcroft |first3=Richard A |last3=Neher |url=https://nextstrain.org/blog/2021-01-06-updated-SARS-CoV-2-clade-naming |title=Updated Nextstrain SARS-CoV-2 clade naming strategy |date=6 January 2021 |website=nextstrain.org/blog |access-date= 19 January 2021}}</ref>
| GV{{efn|name="O/GV"|In another source, GISAID name a set of 7 clades without the O&nbsp;clade but including a GV&nbsp;clade.<ref name=GCTree>{{cite web |url=https://www.gisaid.org/fileadmin/gisaid/files/images/clade_tree.jpg |title=clade tree (from 'Clade and lineage nomenclature') |date=4 July 2020 |website=www.gisaid.org |access-date=7 January 2021}}</ref>}}
| Có nguồn gốc từ 20A<ref name="nextstrain-amendation"/>
|-
|}
 
Không có danh pháp nào cho [[Dòng dõi (sự tiến hóa) | dòng dõi tiến hóa]] của SARS-CoV-2 được chấp nhận rộng rãi,<ref>"6.8.7 Lineage classification". [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338480/9789240018440-eng.pdf ''Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public health'']. p. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338480/9789240018440-eng.pdf#page=70 56]. [[Geneva]]: World Health Organization. 2021. Licence: [[Creative Commons license|CC BY-NC-SA 3.0 IGO]]. {{ISBN|978-92-4-001844-0|978-92-4-001845-7}}.</ref> nhưng kể từ tháng 1 năm 2021, Không có danh pháp nào cho các dòng tiến hóa của SARS-CoV-2 được chấp nhận rộng rãi, nhưng kể từ tháng 1 năm 2021 , [[Tổ chức Y tế Thế giới]] đang nghiên cứu "danh pháp chuẩn cho các biến thể [[SARS-CoV-2]] mà không cần tham chiếu đến vị trí địa lý".<ref>{{cite web |url=https://www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic |title=Statement on the sixth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic |date=15 January 2021 |author=World Health Organization |access-date=18 January 2021}}</ref>
 
Trong khi có hàng nghìn biến chủng của SARS-CoV-2,<ref>{{cite journal |url=https://www.who.int/bulletin/volumes/98/7/20-253591/en/ |title=Variant analysis of SARS-CoV-2 genomes |journal=[[Bulletin of the World Health Organization]] |author=Koyama, Takahiko Koyama; Platt, Daniela; Parida, Laxmi |volume=98 |pp=495–504|doi=10.2471/BLT.20.253591 |quote=We detected in total 65776 variants with 5775 distinct variants. |date=June 2020}}</ref> Cũng có nhiều nhóm lớn hơn được gọi là [[Nhánh]]. Một số danh pháp khác nhau cho SARS-CoV-2 đã được đề xuất.