Khác biệt giữa các bản “Pixy (nhóm nhạc)”

Trang mới: “{{Thông tin nhạc sĩ|Current_members={{unbulleted list|Ella|Lola|Satbyeol|Dia|Sua|Dajeong}}|Years_active=2021 - nay|Tên=Pixy|Công ty quản…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhạc sĩ|Current_members={{unbulleted list|Ella|Lola|Satbyeol|Dia|Sua|Dajeong}}|Years_active=2021 - nay|Tên=Pixy|Công ty quản…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)