Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bảo quản viên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
Bảo quản viên thường được kỳ vọng là người có khả năng phán đoán tốt và được cho là đã xem xét cẩn thận bất kỳ hành động hoặc quyết định nào mà họ thực hiện với tư cách là bảo quản viên. Bảo quản viên có thể không đồng ý, nhưng không nên hủy bỏ các hành động của bảo quản viên khác mà không có lý do chính đáng, suy nghĩ cẩn thận và (có thể có khả năng bị phản đối). Khi xảy ra những trường hợp như thế, bảo quản viên có hành động bị đảo ngược hãy thảo luận ngắn với bảo quản viên đảo ngược hành động để giải quyết vấn đề.
 
=== {{anchor|Wheel war}}Khôi phục hành động đã hoànbị nguyênlùi lại ("quay xe") ===
 
Khi một bảo quản viên khác ''đã'' đảo ngược một hành động của một bảo quản viên khác, rất hiếm khi có bất kỳ lý do hợp lệ nào để bảo quản viên ban đầu hoặc một bảo quản viên khác khôi phục lại hành động tương tự mà không có sự thảo luận rõ ràng dẫn đến quyết định đồng thuận. '''Cuộc chiến quay xe''' là khi hành động của bảo quản viên bị bảo quản viên khác đảo ngược, nhưng thay vì thảo luận về sự bất đồng, một hoặc cả hai bảo quản viên sẽ sử dụng công cụ của bảo quản viên để hoàn tác hoặc làm lại hành động. Với rất ít trường hợp ngoại lệ, một khi đã hoànlùi nguyênlại hành động của một bảo quản viên, nó sẽ không được khôi phục nếu không có sự đồng thuận.
 
: '''Không lặp lại hành động đảo ngược của bảo quản viên khi bạn biết rằng bảo quản viên khác phản đối hành động đó. Đừng tiếp tục một chuỗi đảo ngược hành động mà không thảo luận. Giải quyết tranh chấp bằng cách <u>thảo luận tìm giải pháp</u>.'''