Khác biệt giữa các bản “Thành viên:DHN/Đặt hàng”

or anything Lincoln-related
(or anything Lincoln-related)
Bạn có thể yêu cầu những bài viết sau đây. Nếu có hứng thú và thời gian thì tôi sẽ cố gắng viết.
 
* [[:en:Gettysburg Address]]
* [[:en:Thaddeus Stevens]]
* [[:en:Thirteenth Amendment to the United States Constitution]]