Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:{{tick}} Đã xong.
:[[Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(to right,red,yellow,cyan);color:black">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|Đặt tên cho tôi]]</sup> 11:49, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
:: Thái Nhi đã khóa. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 13:26, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 
== {{user|Namnhantran211}} ==