Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mongrangvebet/nháp”

Trang mới: “{{Infobox medical condition (new)|name=Hội chứng XYYY|Synonym=48,XYYY|image=File:Peripheral-blood-karyotype-result-belonging-to-the-subject-compatible-with-48…”
(Trang mới: “{{Infobox medical condition (new)|name=Hội chứng XYYY|Synonym=48,XYYY|image=File:Peripheral-blood-karyotype-result-belonging-to-the-subject-compatible-with-48…”)
(Không có sự khác biệt)