Khác biệt giữa các bản “OSCE (định hướng)”

Trang mới: “'''OSCE''' có thể là: * '''Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu''' là một tổ chức an ninh l…”
(Trang mới: “'''OSCE''' có thể là: * '''Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu''' là một tổ chức an ninh l…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)