Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên/NhacNy2412”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
__NOTOC__
=== {{User|NhacNy2412}} {{Status|2021-0906-06T0909T09:39:00+00:00|30}} ===
 
Mặc dù đang phải đi chống dịch, nhưng tôi dành thời gian ít ỏi này để đăng biểu quyết bất tín nhiệm điều phối viên cho Điều phối viên NhacNy2412. Tôi biết bạn bắt đầu làm điều phối viên từ cuối tháng 1/2021 rất chăm chỉ đi tuần tra và phát hiện các bài viết có vấn đề, tuy nhiên tôi phát hiện ra cách đối xử của bạn với cách thành viên rất thiếu khách quan và "chụp mũ". Do thời gian thực khá eo hẹp nên tôi không có đọc nhiều thảo luận của mọi người, tuy nhiên tôi cũng có theo dõi bạn này từ lúc bạn tranh cãi với {{u|Bacsituonglai}} (một thành viên có tham gia viết bài tham dự cuộc thi Ba Lan III, viết về Di sản 4 nước Viségrad) và rõ ràng hành động của NhacNy2412 là vô cùng không ổn. Bạn hoàn toàn thiếu một cái đầu lạnh. {{u|Bacsituonglai}} có dọa NhacNy2412 là sẽ phá hoại Wikipedia, nhưng sau khi tôi (tại sao không phải là điều phối viên NhacNy2412) đã khuyên giải cho Bacsituonglai thì mọi việc êm dịu xuống. Nhưng rõ ràng hôm nay, ngày 09 tháng 06 năm 2021, tôi tận mắt chứng kiến thái độ "đấu tố" thành viên {{u|Bacsituonglai}} của NhacNy2412. Cụ thể : [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn&type=revision&diff=65020476&oldid=65020381&diffmode=source 1]. Tiện thể tôi trích luôn luận điểm của lá phiếu chưa đồng ý của {{u|Truy Mộng}} trong BQ chọn ĐPV NhacNy2412: